top of page
PRAYERS AND BLESSINGS
The Lord's Prayer

Learn by phrase, each repeated 2 times with time to repeat it yourself (as recorded by Wairoa Port)

E to matou Matua i te rangi, kia tapu tou Ingoa.

Our Father in heaven, hallowed be your name,

Kia tae mai tou rangatiratanga.

your kingdom come,

Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua,

your will be done,

kia rite ano ki to te rangi.

on earth as in heaven.

Homai ki a matou aianei  he taro ma matou mo tenei ra.

Give us today our daily bread.

Murua o matou hara,

Forgive us our sins

me matou hoki e muru nei,

as we forgive those

i o te hunga e hara ana ki a matou.

who sin against us.

Aua hoki matou e kawea kia whakawaia;

Save us from the time of trial

engari whakaorangia matou i te kino:

and deliver us from evil.

Nou hoki te rangatiratanga,

For the kingdom,

te kaha, me te kororia, Ake, ake, ake. Amine.

the power, and the glory are yours now and for ever. Amen.

E to matou Matua i te rangi, kia tapu tou Ingoa.

Kia tae mai tou rangatiratanga.

Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua,

kia rite ano ki to te rangi.

Homai ki a matou aianei  he taro ma matou mo tenei ra.

Murua o matou hara,

me matou hoki e muru nei,

i o te hunga e hara ana ki a matou.

Aua hoki matou e kawea kia whakawaia;

engari whakaorangia matou i te kino:

Nou hoki te rangatiratanga,

te kaha, me te kororia, Ake, ake, ake. Amine.

The Celebrant (or Cantor) begins:

Kua akona nei tatou e to tatou Ariki, ka inoi tatou:

 

E to matou Matua i te rangi, kia tapu tou Ingoa.

Kia tae mai tou rangatiratanga.

Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua,

kia rite ano ki to te rangi.

Homai ki a matou aianei  he taro ma matou mo tenei ra.

Murua o matou hara,

me matou hoki e muru nei,

i o te hunga e hara ana ki a matou.

Aua hoki matou e kawea kia whakawaia;

engari whakaorangia matou i te kino:

Nou hoki te rangatiratanga,

te kaha, me te kororia, Ake, ake, ake. Amine.

This page has an extensive list of links for prayer:

A lovely site from the Irish Jesuits:

bottom of page